เงื่อนไขการรับคะแนน

1. เฉพาะบิลขายเงินสดเท่านั้น (หลังหักลดหนี้)

2. เริ่มสะสมวันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 66

3. สินค้ายกเว้นไม่นำมาคำนวณคะแนน ได้แก่ ทราย, หิน, 

   กรวด, งานบริการต่างๆ

4. การคำนวณคะแนนมี ดังนี้    

   1) เมื่อซื้อสินค้าหมวดปกติ

    ทุกๆ 50 บาท = 1 คะแนน    

   2) เมื่อซื้อสินค้าหมวดพิเศษ พื้น/ผนัง และฝา-ฝ้า, ปูนซีเมนต์ (ถุง), 

      คอนกรีตผสมเสร็จ, คอนกรีตสำเร็จรูป, หลังคา และสินค้าลดล้างสต็อก 

      ทุกๆ 2,000 บาท = 1 คะแนน

   3) เมื่อซื้อสินค้าหมวดพิเศษ ประปา, เหล็ก, ท่อ PVC, คอยหลังคา (DC) 

    ทุกๆ 3,000 บาท = 1 คะแนน


* กรณีของสมนาคุณ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี 7%

  และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % รวม 10% ของมูลค่าสินค้า

* ของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนด้วยของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน

สามารถสอบถามได้ที่จุดประชาสัมพันธ์

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด 

208 หมู่ 9 ถนน วาริน-ศรีสะเกษ 

ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-208-571  

callcenter@sinkacementhai.com 
Company sinkacementhai.com, All RIghts Reserved. © 2021-2022