ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลผลิตจากการเกษตร อยู่มากทั่วทั้งประเทศ การเปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ก็เป็นที่นิยมทำกันมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ฟาร์มเกษตร เลี้ยง หมู เลี้ยงไก่ ย่อมที่จะมีต้นทุนกเกี่ยวกับต้นทุน ค่าน้ำ ค่าไฟ สูงขึ้นด้วยตามขนาดของฟาร์มด้วยเช่นกัน ทำให้ต้นทุนคงที่ต่อเดือนเยอะขึ้นด้วย การลดต้นทุนค่าน้ำ ค่าไฟ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำ บริหารจัดการให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าด้วยการใช้พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตค่าไฟฟ้า เพราะภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา จำเป็นต้องใช้มอเตอร์จำนวนมากเพื่อปั่นน้ำหรือตีน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เพื่อให้น้ำสะอาด มีออกซิเจนที่มากขึ้น และด้านการเกษตร ต้องใช้น้ำในการรดพืชผักด้วยเช่นกัน และกรณีพื้นที่ไร่นา ที่ยังไม่มีไฟฟ้า สามารถใช้โซล่าเซลล์ 

ในการผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตได้

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด 

208 หมู่ 9 ถนน วาริน-ศรีสะเกษ 

ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-208-571  

callcenter@sinkacementhai.com 
Company sinkacementhai.com, All RIghts Reserved. © 2021-2022