บริจาคสี เพื่อบูรณะและซ่อมแซม 

ให้กับวัดป่าดอนบาก บ้านเป้า ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

เกี่ยวกับเรา


บริษัท เมืองวัสดุ จำกัด 

208 หมู่ 9 ถนน วาริน-ศรีสะเกษ 

ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-208-571  

callcenter@sinkacementhai.com 
Company sinkacementhai.com, All RIghts Reserved. © 2021-2022