เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร

สินค้า

Product

ตะแกรงเหล็ก wire mesh UPDATE 01/09/2560 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ขนาด 20 x 20 x 2.0 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102120001

ราคา : 2,480 บาท

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ขนาด 20 x 20 x 2.0 x 50 x 3 มิล (ครีม) รหัส 4102120005

ราคา : 1,560 บาท

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ขนาด 20 x 20 x 2.5 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102125001

ราคา : 3,100.00 บาท

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ขนาด 20 x 20 x 2.5 x 50 x 3.8 มิล (น้ำเงิน) รหัส 4102125004

ราคา : 2,825.00 บาท

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ขนาด 20 x 20 x 3.0 x 50 x 4 มิล (แดง) รหัส 4102130001

ราคา : 3,720 บาท

ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

 • งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ
 • งานดัดขึ้นรูปต่างๆ
 • สนามบิน
 • พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป
 • ปูพื้นก่อนเทคอนกรีตทับหน้า งานพื้นสำเร็จรูป
 • ปูกำแพงดิน ,ผนังรับแรง ,กำแพงคอนกรีต ที่ต้องการโครงสร้างที่ผสานเชื่อมต่อกันอย่างมั่นคง แข็งแรง
 • เหตุผลที่ต้องใช้ KV.Wire Mesh

 • ผลิตจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น (Cold Drwn Steel Mesh) เหล็กมีกำลังคราก (Yield Strength) มากกว่าเหล็กเส้นขนาดเดียวกัน
 • โดยทั่วไปถึงสองเท่า โดยเฉลี่ย จึงช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุและน้ำหนักโครงสร้างในอัตราเดียวกัน
 • โดยทั่วไปถึงสองเท่าโดยเฉลี่ยในเวลาการผูกเหล็ก ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้แบบเดิมได้ถึง 50-90% เลยทีเดียว อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากหน้างาน เนื่องจากการผูกเหล็กอีกด้วย


 • ตัวอย่างลักษณะงาน ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลิตโดยการนำเหล็กลวด (Wire mesh)

  ลักษณะงานที่เหมาะกับ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

  งานถนนคอนกรีต ,ลานจอดรถ ,งานดัดขึ้นรูปต่างๆ ,พื้นบนดิน พื้นสำเร็จรูป ฯลฯ