เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ถังบำบัดน้ำเสีย-DOS UPDATE 15/02/2561 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รุ่น 800 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รหัส 2194101080 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 2,990 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รุ่น 1,000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รหัส 2194101100 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 3,090 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รุ่น 1,200 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รหัส 2194101120 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 3,700 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รุ่น 1,600 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รหัส 2194101160 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 4,490 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รุ่น 2,000 ลิตร

ถังบำบัดน้ำเสีย Hero compact รหัส 2194101200 เต็มประสิทธิภาพ

ราคา : 6,950 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Ultra

ถังบำบัดน้ำเสีย Ultra รหัส 2194103100 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 7,100 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย Ultra

ถังบำบัดน้ำเสีย Ultra รหัส 2194103200 เต็มประสิทธิภาพในถังบำบัดน้ำเสีย นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

ราคา : 10,500 บาท