เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ถังเก็บน้ำ D-TANK  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 1,000 ลิตร รหัส 2190290100

4,350

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 1,500 ลิตร รหัส 2190290150

5,650

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 2,000 ลิตร รหัส 2190290200

7,100

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 2,500 ลิตร รหัส 2190290250

8,650

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 3,000 ลิตร รหัส 2190290300

10,200

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงแอปเปิ้ล ขนาด 2,500 ลิตร รหัส 2190291250

8,490

ตัวอย่างแบบถัง ถังเก็บน้ำ D-TANK