เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ถังเก็บน้ำ D-TANK UPDATE 15/02/2561 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 1,000 ลิตร รหัส 2190290100

ราคา : 4,350 บาท

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 1,500 ลิตร รหัส 2190290150

ราคา : 5,650 บาท

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 2,000 ลิตร รหัส 2190290200

ราคา : 7,100 บาท

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 2,500 ลิตร รหัส 2190290250

ราคา : 8,650 บาท

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงถ้วย ขนาด 3,000 ลิตร รหัส 2190290300

ราคา : 10,200 บาท

ถังเก็บน้ำ d-tank

ถังเก็บน้ำทรงแอปเปิ้ล ขนาด 2,500 ลิตร รหัส 2190291250

ราคา : 8,490 บาท

ตัวอย่างแบบถัง ถังเก็บน้ำ D-TANK