เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กไวด์แฟรค์  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กไวด์แฟร้ง (Wide Flange)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไวด์แฟรค์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กไวด์แฟร้ง (Wide Flange)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไวด์แฟรค์ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กไวด์แฟรค์ มาตรฐานเหล็กไวด์แฟรค์

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
0003220000200 x 100 x 5.5 x 8 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003225000250 x 125 x 6.5 x 9 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003230000300 x 150 x 6.5 x 9 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx
0003240000400 x 200 x 8 x 13 มม. x 6 ม.ยาว 6 เมตรxxx