เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเพลาขาว  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเพลาขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

เหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเพลาขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางเหล็กเพลาขาว มาตรฐานเหล็กเพลาขาว

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0003504000เพลาขาว 1/2xxx
0003505000เพลาขาว 5/8xxx
0003506000เพลาขาว 3/4xxx
0003510000เพลาขาว 1"xxx
0003512000เพลาขาว 1-1/4xxx
0003514000เพลาขาว 1-1/2xxx
0003516000เพลาขาว 1-3/4xxx
0003524000เพลาขาว 2-1/2xxx