เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.xxxxxx

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.xxxxxx

ตารางเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

<xxx<
รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0001701047สี่เหลี่ยมโปร่ง 1 ขาว (2.3 มิล) มอก.xxx
0001701233สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/4 ขาว (2.3 มิล) มอก.xxx
0001701451สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2 ขาว ( 2.3 มิล มอก.)xxx
0001701454สี่เหลี่ยมโปร่ง 1-1/2 ส้ม ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001702043สี่เหลี่ยมโปร่ง 2 ขาว (2.3 มิล มอก.)xxx
0001702062สี่เหลี่ยมโปร่ง 2 ส้ม ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001703056สี่เหลี่ยมโปร่ง 3 ส้ม ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001704494สี่เหลี่ยมโปร่ง 4 ขาว ( 2.3 ขาว มอก.)xxx
0001704532สี่เหลี่ยมโปร่ง 4 ส้ม ( 3.2 มอก.)ยาว 6 เมตรxxx
0001705507สี่เหลี่ยมโปร่ง 5 ส้ม ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001812494สี่เหลี่ยมโปร่ง 1 x 2 ขาว (2.3 มอก. )
0001813200สี่เหลี่ยมโปร่ง 1 x 2 ส้ม ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001831833สี่เหลี่ยมโปร่ง 3 x 1-1/2 ขาว ( 2.3 มิล มอก.)xxx
0001831832สี่เหลี่ยมโปร่ง 3 x 1-1/2 เหลือง ( 3.2 มิล มอก.)xxx
0001842023สี่เหลี่ยมโปร่ง 4 x 2 ขาว ( 2.3 มอก.)xxx
0001842032สี่เหลี่ยมโปร่ง 4 x 2 ส้ม ( 3.2มิล มอก.)xxx