เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.xxxxxx

เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.xxxxxx

ตารางเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง มาตรฐานเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00017010471 (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร230
00017012331-1/4 (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร315
00017014511-1/2 (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร385
00017014541-1/2 (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร495
00017020432" (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร485
00017020622" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร688
00017030563" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,020
00017044944" (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,025
00017045323" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,450
00017055075" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,850
00018124941" x 2" (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร360
00018132001" x 2" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร495
00018318333" x 1" 1/2 (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร565
00018318323" x 1" 1/2 (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร775
00018420234" x 2" (2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร750
00018420324" x 2" (3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,040