เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเส้นกลม  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นกลม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 20-2543

เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นกลม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. 20-2543

ตารางเหล็กเส้นกลม มาตรฐานเหล็กเส้นกลม

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0000306900เหล็กเส้น 6 มม.SR-24 SCGX10ม.(พับ)xxx
0000309910เหล็กเส้น 9 มม.SR-24 SCGX10ม.(พับ)xxx