เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) UPDATE 01/12/2560 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00056001021/2ยาว 6 เมตร230
00056006023/4ยาว 6 เมตร299
00056010021"ยาว 6 เมตร398
00056012021-1/4ยาว 6 เมตร515
00056014021-1/2ยาว 6 เมตร589
00056020022"ยาว 6 เมตร830
00056024022-1/2ยาว 6 เมตร1,025
00056030023"ยาว 6 เมตร1,340
00056040024"ยาว 6 เมตร1,945