เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน)

ท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาดน้ำเงิน) มาตรฐานท่อเหล็กอาบสังกะสี

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0005600102ประปา 1/2 หนา (น้ำเงิน)xxx
0005600602ประปา 3/4 หนา (น้ำเงิน)xxx
0005601002ประปา 1" หนา (น้ำเงิน)xxx
0005601202ประปา 1-1/4 หนา (น้ำเงิน)xxx
0005601402ประปา 1-1/2 หนา (น้ำเงิน)xxx
0005602002ประปา 2" หนา (น้ำเงิน)xxx
0005602402ประปา 2-1/2 หนา (น้ำเงิน)xxx
0005603002ประปา 3" หนา (น้ำเงิน)xxx
0005604002ประปา 4" หนา (น้ำเงิน)xxx