เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กไอบีม (i-BEAM)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไอบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กไอบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กไอบีม (i-BEAM) มาตรฐานเหล็กไอบีม

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0003425000ไอบีม 250+125+7.5X12.5 มม.+6ม.(เหลือง)xxx
0003425000ไอบีม 250+125+7.5X12.5 มม.+6ม.(เหลือง)xxx