เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเอชบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กเอชบีม (H-BEAM)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กเอชบีม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กเอชบีม (H-BEAM) มาตรฐานเหล็กเอชบีม

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0003312500เอสบีม 125x125x6.5 9 มม.xxx
0003315000เอสบีม 150x150x7 10 มม.xxx
0003320000เอสบีม 200x200x8 12 มม.xxx
0003325000เอสบีม 250x250x9 14 มม.xxx