เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กแบน (Flat bar)  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กแบน (Flat bar)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแบน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

เหล็กแบน (Flat bar)

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแบน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก. xxxxx

ตารางเหล็กแบน มาตรฐานเหล็กแบน

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
00037001001/2 x 1/8xxx
0003700203แบนรีด 1/2 X 3/16 เหลือง (2+/-)xxx
0003700116แบนรีด 1/2 X 1/8 น้ำเงิน (1.4) xxx