เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กแผ่นขาว  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กแผ่นขาว มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

เหล็กแผ่นขาว มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางเหล็กแผ่น มาตรฐานเหล็กแผ่นขาว

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0004902000เหล็กแผ่น 2.0 มม.(ม่วง) (1.9มม.)xxx
0004901600เหล็กแผ่น 1.4 มม. เงินxxx