เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กแผ่นลาย  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กแผ่นลาย มาตรฐานเหล็กแผ่นลาย

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นลาย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

เหล็กแผ่นลาย มาตรฐานเหล็กแผ่นลาย

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กแผ่นลาย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.

ตารางเหล็กแผ่นลาย มาตรฐานเหล็กแผ่นลาย

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0005102600เหล็กแผ่นลาย (2.3มม.)ขาว (สห)xxx
0005103002เหล็กแผ่นลาย (3มม.) สห แดงxxx
0005104010เหล็กแผ่นลาย (4มม.)(สห) ฟ้าxxx