เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กตัวซี  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

เหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. KV. มอก 1228-2549 SCG 400

ตารางเหล็กตัวซี มาตรฐานเหล็กรูปตัวซี

<
รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0002903028ตัวซี #3 ฟ้า-เขียว(75X45X15X1.6)มอก.(11.4)xxx
0002903030ตัวซี #3 ส้ม(75X45X15X2.0)มอก.(15.7)xxx
0002903032ตัวซี 3 น้ำเงิน (75x45x15)2.3 มอก(18+/-)xxx
0002904003ตัวซี #4 น้ำเงิน 3.2 มอก.(30+/-) (80/มัด)xxx
0002904006ตัวซี #4 ทอง 2.3 มอก.(22+/-) (80/มัด)xxx
0002904007ตัวซี #4 ทอง-เหลือง 2.3 มอก.(21.5+/-)xxx
0002904040ตัวซี #4 ส้ม(100x50x20x2.0)มอก.(19.4)xxx
0002905015ตัวซี 5 ทอง 2.3 มอก.(25+/-) (60/มัด)xxx
0002905016ตัวซี 5 น้ำเงิน 3.2 มอก.(33.5) (60/มัด)xxx
0002906002ตัวซี #6 ทอง 2.3 มม.มอก.(27+/-) (60/มัด)xxx
0002906006ตัวซี #6 น้ำเงิน 3.2 มม.มอก.(37+/-) xxx