เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กท่อดำ  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กท่อดำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

เหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กท่อดำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

ตารางเหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

รหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาขาย
0002001123ท่อดำ 1X2.3 มิล มอก.ขาวxxx
0002001132ท่อดำ 1X3.2 มิล มอก.ส้มxxx
0002001249ท่อดำ 1-1/4X2.3 มิล มอก.ขาวxxx
0002001266ท่อดำ 1-1/4X3.2 มิล มอก.ส้มxxx
0002002032ท่อดำ 2X3.2 มิล ส้ม-ขาว(มอก)xxx
0002002034ท่อดำ 2X3.2 มิล มอก.ส้มxxx
0002002454ท่อดำ 2-1/2X3.2 มิล มอก.ส้มxxx
0002003034ท่อดำ 3X3.2 มิล มอก.ส้มxxx
0002004106ท่อดำ 4X3.2 มิล มอก (ส้ม)xxx