เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เหล็กท่อดำ  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กท่อดำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

เหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

เกณฑ์มาตรฐานเหล็กท่อดำ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม. มอก.107-2533

ตารางเหล็กท่อดำ มาตรฐานเหล็กท่อดำ

รหัสสินค้าขนาดความยาวราคา/บาท
00020011231'(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร275
00020011321'(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร375
00020012491-1/4(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร335
00020015271-1/2(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร520
00020020322"(2.3 มิล มอก.)ยาว 6 เมตรXXXX
00020020342"(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร675
00020024542-1/2(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร860
00020030343"(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,025
00020041064"(3.2 มิล มอก.)ยาว 6 เมตร1,325