สินค้า

Product

ประตูม้วน UPDATE 18/มิถุนายน/2560

ประตูม้วน ระบบมือดึง

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 3 ระบบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

ราคา : Call

ประตูม้วน ระบบรอกโซ่

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 3 ระบบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

ราคา : Call

ประตูม้วน ระบบมอเตอร์

ปะตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 3 ระบบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

ราคา : Call

ประตูม้วน แบบตัวอย่าง

แบบตัวอย่าง ประตูม้วน

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 2 ใบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

** มีสีให้เลือกตามต้องการ : เทา ครีม เขียวหยก น้ำเงิน

แบบตัวอย่าง ประตูม้วน

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 2 ใบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

** มีสีให้เลือกตามต้องการ : เทา ครีม เขียวหยก น้ำเงิน

แบบตัวอย่าง ประตูม้วน

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 2 ใบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

** มีสีให้เลือกตามต้องการ : เทา ครีม เขียวหยก น้ำเงิน

ประตูม้วน ใบแบบให้เลือก

ประตูม้วน ใบลอนเดี่ยว

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 2 ใบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

** มีสีให้เลือกตามต้องการ : เทา ครีม เขียวหยก น้ำเงิน

ประตูม้วน ใบลอนเดี่ยวคู่

ประตูม้วน stand shutter มีให้เลือก 2 ใบ มีความแข็งแรง ทนทานและง่านต่อการใช้งาน เหมาะกับอาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

** มีสีให้เลือกตามต้องการ : เทา ครีม เขียวหยก น้ำเงิน