เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ปั้มน้ำ-SAXON  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ปั้มหอยโข่ง

ปั้มหอยโข่ง 1"x 1 HP SX-CPM158 SAXON น้ำ 110L/min, ดูด 8 ม.,ส่งไกล 640 ม.,ส่งสูง 32 ม. รหัส 3317121013

xxx

ปั้มหอยโข่ง

ปั้มหอยโข่ง 1"x 0.5 HP #SX-CPM130 Saxon.น้ำ 60L/min,ดูด 8 ม. ,ส่งไกล 400 ม. ,ส่งสูง 20 ม. รหัส 3317120053

xxx

ปั้มน้ำอัตโนมัติ

ปั้มน้ำอัตโนมัติ 1" x 0.5 HP # SX-AT-IDB35 SAXON น้ำ 35L/min, ดูด 8 ม., ส่งไกล 700 ม., ส่งสูง 35 ม. รหัส 3316540104

xxx

ปั้มเจ็ท

ปั้มเจ็ท 1-1/ 4 X 1" x 1HP #SX-JETDP-550 Saxon. หมาะสำหรับใช้งานสูบน้ำลึก 15-35 เมตร รหัส 3316710020

xxx

ปั้มหอยโข่ง

ปั้มหอยโข่ง 1" x 0.5HP #SX-IDB35 Saxon. น้ำ 35 L/min, ดูด 8 ม.,ส่งไกล 700 ม. ,ส่งสูง 35 ม. รหัส 3317120052

xxx

ปั้มแช่

ปั้มแช่ 1" SX-Q400B-3 SAXON เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัย สวนในบ้าน ดูดน้ำมีตะกอน รหัส 3316305010

xxx

ปั้มบาดาล

ปั้มบาดาล 2P 1” x 1HP #SX-4SKM100 (บ่อ4”) + อุปกรณ์สายไฟ 40 ม. ดูด 43 ม. รหัส 3316710033

xxx

ปั้มบาดาล

ปั้มบาดาล 2P 1-1/4” x 1HP #SX-4RM 214 (บ่อ4”) + อุปกรณ์สายไฟ 50 ม. ดูด 60 ม. รหัส 3316710030

xxx

ปั้มบาดาล

ปั้มบาดาล 2P 1-1/2” x1.5 HP #SX-4SRM 414 (บ่อ4”) + อุปกรณ์ “SAXON” สายไฟ 50 ม. ดูด 70 ม. รหัส 3316710031

xxx