เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อระบบประปา UPDATE 15/02/2561 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500400400 ระบบประปา ท่อ PVC 1/2 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 42.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500400600 ระบบประปา ท่อ PVC 3/4 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 53.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401000 ระบบประปา ท่อ PVC 1 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 70.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401200 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/4 ชั้น 8.5

ราคา : 87.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401400 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 8.5

ราคา : 114.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401401 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 8.5 บานหัว

ราคา : 114.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402000 ระบบประปา ท่อ PVC 2 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 180.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402001 ระบบประปา ท่อ PVC 2 ชั้น 8.5 บานหัว

ราคา : 180.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402500 ระบบประปา ท่อ PVC 2-1/2 ชั้น 8.5

ราคา : 285.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500403001 ระบบประปา ท่อ PVC 3 ชั้น 8.5 บานหัว

ราคา : 395.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500404001 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 8.5 บานหัว

ราคา : 640.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500500400 ระบบประปา ท่อ PVC 1/2 ชั้น 13.5

ราคา : 53.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500500600 ระบบประปา ท่อ PVC 3/4 ชั้น 13.5

ราคา : 64.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501000 ระบบประปา ท่อ PVC 1 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 101.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501200 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/4 ชั้น 13.5

ราคา : 132.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501400 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 13.5

ราคา : 170.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501401 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 13.5 บานหัว

ราคา : 170.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500502200 ระบบประปา ท่อ PVC 2-1/2 ชั้น 13.5

ราคา : 430.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500503000 ระบบประปา ท่อ PVC 3 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 600.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500504000 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

ราคา : 965.00 บาท

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500504001 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 13.5 บานหัว

ราคา : 965.00 บาท