เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ท่อระบบประปา  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500400400 ระบบประปา ท่อ PVC 1/2 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

42

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500400600 ระบบประปา ท่อ PVC 3/4 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

53

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401000 ระบบประปา ท่อ PVC 1 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

70

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401200 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/4 ชั้น 8.5

87

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401400 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 8.5

114

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500401401 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 8.5 บานหัว

114

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402000 ระบบประปา ท่อ PVC 2 ชั้น 8.5 ท่อน้ำไทย

180

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402001 ระบบประปา ท่อ PVC 2 ชั้น 8.5 บานหัว

180

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500402500 ระบบประปา ท่อ PVC 2-1/2 ชั้น 8.5

285

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500403001 ระบบประปา ท่อ PVC 3 ชั้น 8.5 บานหัว

395

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500404001 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 8.5 บานหัว

650

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500500400 ระบบประปา ท่อ PVC 1/2 ชั้น 13.5

53

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500500600 ระบบประปา ท่อ PVC 3/4 ชั้น 13.5

64

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501000 ระบบประปา ท่อ PVC 1 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

101

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501200 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/4 ชั้น 13.5

132

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501400 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 13.5

170

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500501401 ระบบประปา ท่อ PVC 1-1/2 ชั้น 13.5 บานหัว

170

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500502200 ระบบประปา ท่อ PVC 2-1/2 ชั้น 13.5

430

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500503000 ระบบประปา ท่อ PVC 3 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

600

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500504000 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 13.5 ท่อน้ำไทย

965

ท่อระบบประปา ท่อน้ำไทย

ท่อพีวีซี รหัส 2500504001 ระบบประปา ท่อ PVC 4 ชั้น 13.5 บานหัว

965