เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เครื่องตัดหญ้า  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ #UMK-435TU2TT Honda รหัส 3302901002

8,290

เครื่องตัดหญ้า 2T

เครื่องตัดหญ้า 2T (K061) #CG43 "ควายทอง" รหัส 3302901010

4,500

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CB-305 30cc.สายอ่อน LUXKY 2 จังหวะ รหัส 3302901102

3,850

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CG411 สีแดง "STAR WAY" รหัส 3302901216

2,190

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า CG411 สีเขียว "STAR WAY" รหัส 3302901217

2,190

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า #CG411 สีเขียว "SUNNY" รหัส 3302901240

1,190

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ #EBH340U "MAKITA" รหัส 3302902000

8,195

รถตัดหญ้า 4 ล้อ

รถตัดหญ้า 4 ล้อ มีถุง + เครื่องยนต์ GXV-160 4.4HP HONDA รหัส 3302901705

12,900

รถตัดหญ้า 4 ล้อ

รถตัดหญ้า 4 ล้อ ไม่มีถุง + เครื่องยนต์ GXV-160 4.4HP HONDA รหัส 3302901706

12,190