เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

คอนกรีตมวลเบา  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

อิฐมวลเบา Q-CON

อิฐมวลเบา Q-CON มาตรฐาน สำหรับใช้ก่อผนังได้ทั้งภายในและภายนอก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. รหัส 0400307510

xxx

อิฐมวลเบา Q-CON

อิฐมวลเบา Q-CON รุ่น Q-COOL สำหรับใช้ก่อผนังได้ทั้งภายในและภายนอก ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. รหัส 0400310000

xxx

อิฐมวลเบา Q-CON

อิฐมวลเบา Q-CON รุ่น Q-COOL สำหรับใช้ก่อผนังได้ทั้งภายในและภายนอก ขนาด 20 x 60 x 15 ซม. รหัส 0400315000

xxx

อิฐมวลเบา Q-CON

อิฐมวลเบา Q-CON รุ่น Q-COOL สำหรับใช้ก่อผนังได้ทั้งภายในและภายนอก ขนาด 20 x 60 x 20 ซม. รหัส 0400315200

xxx