เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ลวดเชื่อม-KOBE  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30 ขนาด 2.6 มิล แดง รหัส 2302600027

1,230

xx1

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30 ขนาด 3.2 มิล แดง รหัส 2302600033

1,180

xx1

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30

ลวดเชื่อมโกเบ KOBE-30 ขนาด 4.0 มิล แดง รหัส 2302600041

1,170

xx1

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26 ขนาด 2.6 มิล RB-30 ขาว รหัส 2302600127

1,100

xx1

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26 ขนาด 3.2 มิล RB-30 ขาว รหัส 2302600133

1,080

xx1

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 2.6 มิล รหัส 2302600208

1,575

xx1

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 3.2 มิล รหัส 2302600212

1,350

xx1

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 4.0 มิล รหัส 2302600214

1,350

xx1

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 5.0 มิล รหัส 2302600216

1,320

xx1

ลวดเชื่อมโกเบ LH-2000

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 4.0 มิล LB-2000 รหัส 2302600303

1,320

xx1