เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ลวดเชื่อม-KOBE UPDATE 15/02/2561 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26 ขนาด 2.6 มิล แดง รหัส 2302600027

ราคา : 1,230 บาท

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26 ขนาด 3.2 มิล แดง รหัส 2302600033

ราคา : 1,180 บาท

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26

ลวดเชื่อมโกเบ RB-26 ขนาด 4.0 มิล แดง รหัส 2302600041

ราคา : 1,170 บาท

ลวดเชื่อมโกเบ RB-30

ลวดเชื่อมโกเบ RB-30 ขนาด 2.6 มิล RB-30 ขาว รหัส 2302600127

ราคา : 1,100 บาท

ลวดเชื่อมโกเบ RB-30

ลวดเชื่อมโกเบ RB-30 ขนาด 3.2 มิล RB-30 ขาว รหัส 2302600133

ราคา : 1,080 บาท

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 2.6 มิล รหัส 2302600208

ราคา : 1,575 บาท

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 3.2 มิล รหัส 2302600212

ราคา : 1,350 บาท

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 4.0 มิล รหัส 2302600214

ราคา : 1,350 บาท

ลวดเชื่อม KOBE LB-52

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 5.0 มิล รหัส 2302600216

ราคา : 1,320 บาท

ลวดเชื่อมโกเบ LH-2000

ลวดเชื่อม ลวดเชื่อมแข็ง ขนาด 4.0 มิล LB-2000 รหัส 2302600303

ราคา : 1,320 บาท