เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ปูนตราเสือ  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

เสือซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม

เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท สูตรเนื้อแน่น รหัส 0300105000

100

xx1

เสือซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ

เสือซีเมนต์ ฉาบสูตรพิเศษ งานเสร็จไว สมบูรณ์แบบ รหัส 0300105006

122

xx1

เสือมอร์ตาร์ ฉาบทั่วไป

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป รหัส 0302005000

89

xx1

เสือมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา

เสือมอร์ตาร์ ฉาบอิฐมวลเบา งานเสร็จไว สมบูรณ์แบบ รหัส 0302005002

99

xx1

เสือมอร์ตาร์ งานก่ออิฐมวลเบา

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา รหัส 0302005003

168

xx1