เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

ผนังสมาร์ทบอร์ด  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120ซม. x 240ซม. x 8มม. สีซีเมนต์ รหัส 0606001032

xxx

xx1

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ผนังสมาร์ทบอร์ด รุ่นขอบลาด ขนาด 120ซม. X 280ซม. X 8มม. สีซีเมนต์ รหัส 0606000538

xxx

xx1

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ผนังสมาร์ทบอร์ด รุ่นเซาะร่อง 4 นิ้ว ขนาด 120ซม. X 280ซม. X 0.8มม. สีซีเมนต์ รหัส 0606001051

xxx

xx1

ผนังสมาร์ทบอร์ด เอสซีจี

ผนังสมาร์ทบอร์ด รุ่นเซาะร่อง 6 นิ้วลายไม้ ขนาด 60ซม. x 300ซม x 0.8มม. (สักทอง) รหัส 0606001074

xxx

xx1