เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ UPDATE 15/02/2561 ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 10 มิล สีซีเมนต์ รหัส 0606001033

ราคา : 439 บาท

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 12 มิล สีซีเมนต์ รหัส 0606001034

ราคา : 524 บาท

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 16 มิล สีซีเมนต์ รหัส 0606001036

ราคา : 632 บาท

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ

สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ รุ่นขอบเรียบ ขนาด 120 x 240 x 18 มิล สีซีเมนต์ รหัส 0606001038

ราคา : 699 บาท