เมืองวัสดุ :: ศูนย์บริการ วัสดุก่อสร้าง เรื่องบ้าน ครบวงจร


สินค้า

Product

เครื่องตัดหญ้า  ***ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม 045-208500 ***

รถเข็นตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 5200

รถเข็นตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 5200 (สีแดง) #1.7HP รหัส 3302901712

70

xx1

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 411M (สีเขียว) #1.7HP

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 411M (สีเขียว) #1.7HP รหัส 3302901203

xxx

xx1

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 411R (สีแดง) #1.7HP

เครื่องตัดหญ้า 2 จังหวะ รุ่น 411R (สีแดง) #1.7HP รหัส 3302901204

xxx

xx1

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ รุ่น GX31 plus I (สีแดง) #0.65HP

เครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ รุ่น GX31 plus I (สีแดง) #0.65HP รหัส 3302901004

xxx

xx1